Dotazník k pocitu bezpečnosti občanů Břeclavi

Vážení občané,

   město Břeclav pokračuje dalšími projekty v oblasti prevence kriminality: rozšíření MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém), Pager pro seniory, Asistent prevence kriminality, Senior Akademie Bezpečí, atd. Cílem těchto projektů je zlepšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města, a preventivní činnost (zamezení drobné trestné činnosti a navazujících patologických jevů). Součástí těchto projektů je i provedení dotazníkového šetření ve městě Břeclav. Proto vás žádáme o vyplnění uvedeného dotazníku, který můžete do 15. 5. doručit třemi způsoby:

a) Na Městskou policii Břeclav, Kupkova 3

b) Do boxu na podatelně Městského úřadu náměstí T. G. Masaryka 42/3

c) Na e-mail: vera.krivankova@breclav_eu

                                                                                   Ing. Pavel Dominik

                                                                                starosta města Břeclav

 

doc.pngmp dotazník.doc