Hledá se Břeclavský strom roku 2015

Při procházení městem si určitě všimnete mnoha stromů, které mají nevšední vzhled, dožily se vysokého věku nebo dokonce vyprávějí příběhy. Jsou součástí historie a dále se mění s námi. Zkrátka bychom si určité místo bez nich jen stěží představili. Stejně jako v minulých letech můžete do 28. dubna 2015 vybrat ten nejzajímavější. Pokud svého oblíbence najdete mezi našimi návrhy, podpořte jej svým hlasem. Vítěz ankety získá titul Břeclavský strom roku 2015 a postoupí do celostátního kola pořádaného Nadací Partnerství, kde může vyhrát arboristické ošetření.

Hlasovat můžete v anketě v sekci Občan a správa.

JÍROVCE NA LANŽHOTSKÉ


Jírovce na Lanžhotské jsou pozůstatkem nejstarší břeclavské jírovcové aleje, kterou založil v roce 1896 kníže Jan II. z Lichtenštejna. Stromořadí původně vedlo od železničního nadjezdu k tehdejší pile a bylo vysazeno lesnickými učni. Později jej přerušily stavební úpravy okolí a několik stromů ubylo i z důvodu špatného zdravotního stavu. V současné době podél cesty roste 13 mohutných jírovců. Přesto, že byla Lanžhotská ulice až do roku 1942 frekventovanou komunikací vedoucí do Lanžhota a na Slovensko, je většina dochovaných stromů v aleji v dobrém zdravotním stavu.

jírovce

 

JERLÍN  U  KNIHOVNY V POŠTORNÉ

S jerlínem japonským se setkáme u rušné křižovatky v Poštorné, kde roste před knihovnou.  Vstoupit pod jeho rozložitou korunu je jako ocitnout se v přírodním „pokoji“ uprostřed města. Výzdobou zde jsou nejrůznější tvary tvořené pokroucenými větvemi. Jerlín je dřevinou, která k nám byla přivezena z dálného východu a ve městech se zatím nesetkáváme s mnoha stromy tohoto druhu. Ještě méně jsou vysazovány převislé jerlíny japonské, k nimž patří i tato dřevina. Věk poštorenského jerlínu odhadujeme na 40 let pravděpodobně se jedná o nejstarší převislý jerlín v Břeclavi. 

 

jerlín

 

BOROVICE NA DVOŘE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KUPKOVA

Borovice lesní vyniká díky své samostatné poloze a mohutnému vzrůstu. Většinu významných stromů v parcích představují listnáče, na tomto místě nás však zaujme borovice, která vévodí trávníku a porostu nižších dřevin na dvoře školy. Krásy borovice si asi nejvíce všimneme v zimě, když je listí okolních stromů opadané. S tmavými kmeny ostatních dřevin také kontrastuje její načervenalá kůra. Díky svému věku, který je odhadován přibližně na 100 let, pamatuje borovice i doby prvního ředitele školy Josefa Kupky. 

 

borovice