Koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí se nemění

Město Břeclav pro zdaňovací období roku 2015 na svém území nastavené koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí nemění a ani nezavádí místní koeficient.

Daň z nemovitostí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území Břeclavi nadále platí tyto koeficienty:

U stavebních pozemků se pro celé území města Břeclavi násobí základní sazba daně koeficientem 2,5.

U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy se pro celé území města Břeclavi násobí základní sazba daně koeficientem 2,5. 

U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže a u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se pro celé území města Břeclavi stanoví koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši 1,5.