Městská policie zahájí 2. ročník základního kurzu Senior Akademie Bezpečí

Na jaře letošního roku zahájí Městská policie Břeclav II. ročník základního kurzu preventivně-vzdělávacího projektu Senior-Akademie Bezpečí. Jak název sám napovídá, je projekt určený především věkově starším Břeclavanům, kteří se mají zájem dovědět široké spektrum užitečných informací, jež jim mohou napomoci zvýšit jejich osobní bezpečnost i zabezpečení jejich majetku.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti seniorů a starších o samotě žijících osob v oblasti prevence kriminality a dalších druhů protiprávních jednání, jako například prevence havarijních stavů a událostí; zlepšení orientace seniorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, základy poskytování předlékařské první pomoci, zvýšení finanční gramotnosti, řeč přijde i na problematiku domácího násilí a šikany nebo práv pacientů či klientů ústavů sociální péče nebo na počítačovou a internetovou bezpečnost.

Po ukončení kurzu strážníci věří, že v absolventech budou mít své neformální asistenty prevence kriminality, kteří budou nabyté zkušenosti dále předávat ve svém okolí.

První ročník S.A.B. zahájila městská policie v březnu loňského roku a byl již úspěšně ukončen.

Přihlášky do 2. ročníku základního kurzu S.A.B. mohou zájemci podávat do 22.4. 2015 na e-mail vera.krivankova@breclav_eu , tel. 519 373 876, přihláškou nebo osobně na MP Břeclav, Kupkova 3.