Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2015

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje pořádá 1. ročník  ankety

 

Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2015

                                 

 

Anketa je určena všem, kteří ve svých nestátních neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. Bez jejich obětavosti si nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i sportu. Bohatě přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné obyvatele našeho Jihomoravského kraje, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení.

 

Veškeré informace o této anketě najdete na www.osobnostnnojmk.cz.

 

Své kandidáty na tento titul mohou organizace nominovat do 30. 6. 2015 zasláním nominačních

příspěvků.

Přehled navržených osobností bude průběžně uveřejňován na uvedené adrese. Hlasování bude probíhat elektronicky do 30. 9. 2015.

 

Po vyhodnocení ankety bude na slavnostním vyhlášení výsledků zveřejněn vítěz a dalších 9

nominovaných obdrží ocenění.

 

Na slavnostní vyhlášení výsledků ankety budou pozváni zástupci nestátních neziskových organizací

Jihomoravského kraje, politici a partneři, kteří konání této ankety podpořili.

 

Předání titulu „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2015“ se uskuteční v Brně koncem října 2015.