Programové prohlášení Rady města Břeclavi

Rada města Břeclavi projednala a schválila Programové prohlášení rady města na období 2014 – 2018.

Toto programové prohlášení obsahuje stěžejní programové priority volebních programů koaličních subjektů zastoupených v Radě města Břeclavi, a to jak priority charakteru investičního, tak také priority neinvestiční. V souvislosti s vyvíjejícími se potřebami
města Břeclavi, stejně jako s měnícími se dotačními tituly národními i evropskými, může být toto programové prohlášení modifikováno či doplňováno.

Programové prohlášení Rady města Břeclavi.pdf