Účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) bude poskytovat v roce 2016 ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí.  

Zásady_účelová_neinvestiční_dotace_2016.pdf

Vyhlášení_dotace_na_rok_2016.pdf