Úpravna vody zahájí zkušební provoz v květnu

Rekonstrukce úpravny vody v Kančí oboře je ve finále. Od května chtějí Vodovody a kanalizace Břeclav začít se zkušebním provozem. „Zkušební provoz předpokládáme v období od května do října 2015. Po dobu šesti měsíců zkušebního provozu bude do vodovodní sítě dodávána i nadále kvalitní pitná voda, u které však může dojít vzhledem k nutnosti odzkoušení a seřízení nové technologie ke krátkodobému zvýšení sledovaných hodnot nad obvyklé hodnoty,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Jan Cabal, který prosí odběratele o shovívavost.

Jak doplnil, o ukončení zkušebního provozu bude společnost odběratele opět informovat.