František Tichý - Grafika, kresby

3. 02. 2017, 10:00 - 26. 03. 2017, 17:00

Místo konání: Synagoga Břeclav

Typ: Výstava

František Tichý (1896-1961) je významný český malíř, grafik, kreslíř a jevištní výtvarník, jehož dílo na výstavu v břeclavské synagoze s laskavým svolením zapůjčila Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, která se sbírkou Tichého děl pyšní. Tichý vystudoval akademii výtvarného umění v Praze u profesorů Obrovského a Krattnera. V jeho tvorbě jej velmi poznamenal pobyt v Paříži, kde na něj silně zapůsobilo díla Picassa, Seurata, Chardina nebo Daumiera. Umění však pro něj nebylo vždy obživou. Ve Francii se živil prací v továrně na látky, později koloroval porcelán. Až po svém návratu do Čech v roce 1935 se výhradně věnoval malířství, mezi lety 1945-1951 pracoval jako profesor Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Je považován za přední osobnost české avantgardy 40. let 20. století Jeho tematický záběr je velmi pestrý – přes zátiší, portréty, městské krajiny, varietní a manéžní motivy až ke knižním ilustracím a divadelním scénickým návrhům. Výběr z kreseb, grafik a návrhů toho velevýznamného českého umělce bude možné spatřit v břeclavské synagoze od 2. 2. do 26. 3. 2017 v břeclavské synagoze. Přijďte se podívat na klasiku české umělecké scény 1. pol. 20. století.

2221-tichy.jpg

Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav, kontaktní osoba Mgr. Nina Kuhnová, tel. 730 840 457

Kontaktní e-mail: nina.kuhnova@muzeumbv.cz

Web: http://www.muzeumbv.cz