Povinně zveřejňované informace

Oficiální název

Město Břeclav

Důvod a způsob založení

Město Břeclav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou .

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a §21 zákona o obcích).

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Adresa Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Telefonní ústředna 519 311 111
Fax podatelna 519 372 334
ID datové schránky fesbhyp
e-mail
posta@breclav_eu
elektronická podatelna
e_podatelna@breclav_eu

(pouze pro elektronicky podepsaná podání - Pravidla elektronické podatelny)

00283061
DIČ CZ00283061
úřední hodiny Po: 8.00–17.00 h
Út: 8.00–14.00 h
St: 8.00–18.00 h
Čt: 8.00–14.00 h
pokladní hodiny Po: 8.00–12.00     12.30–17.00 h
Út: 8.00–12.00     12.30–14.00 h
St: 8.00–12.00     12.30–17.00 h
Čt: 8.00–12.00     12.30–14.00 h
Pá: 8.00–12.00

Polední přestávka 12.00–12.30 h

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

Rozpočet Města Břeclav 

Informace k rozpočtům z předchozích let naleznete ve složce Ekonomika

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

podatelna@breclav_eu; posta@breclav_eu

Opravné prostředky

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rejstřík Honebních společenstev

Obecné informace o kontrolní činnosti