Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.4.2017 od 11:30 do 14:30 hod. Charvátská Nová Ves, trafostanice U Almů
22.03.2017 12.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TWFXD oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.4.2017 od 8:00 do 11:00 hod. Charvátská Nová Ves, trafostanice SNP
22.03.2017 12.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TWF9P oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.4.2017 od 11:30 do 14:30 hod. Charvátská Nová Ves, trafostanice Obránců míru
22.03.2017 11.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TWFBF oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.4.2017 od 8:00 do 11:00 hod. Charvátská Nová Ves, trafostanice Meta
22.03.2017 11.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TWFCA oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.4.2017 od 11:30do 14:30 hod. Charvátská Nová Ves, trafostanice Kapustova
22.03.2017 10.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TVBXI oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.4.2017 od 7:45 do 15:00 hod. Poštorná, část ul. Hraniční, Prostřední
22.03.2017 11.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TWNGK oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 27.4.2017 v 10:30 hod. na www.okdrazby.cz 177 EX 514/16-92
22.03.2017 28.04.2017 Exekutorský úřad Zlín odbor kanceláře tajemníka (OKT) 177 EX 514/16-92 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 20.4.2017 na adrese Cihelní 14, Karlovy Vary - Dvory 55 EX 1879/ 07 - 181
22.03.2017 21.04.2017 Exekutorský úřad Karlovy Vary odbor kanceláře tajemníka (OKT) 55 EX 1879/ 07 - 181 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 21.4.2017 v 8:00 hod. na adrese Zámecká ulice 230, Přerov 203 Ex 32838/16-27
22.03.2017 24.04.2017 Exekutorský úřad Přerov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 203 Ex 32838/16-27 dražební vyhláška
pdf Vyhlášení výběrového řízení č. BBV/21/2017 o nejvhodnější nabídku na koupi pozemků parc. č. 2870 o výměře 3719 m2 vodní plocha, koryto vodního toku umělé parc. č. 2876 o výměře 7133 m2 v k.ú. Podivín
21.03.2017 12.04.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor kanceláře tajemníka (OKT) UZSVM/BBV/3744/2017-BBVM výběrové řízení
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice I/55 Olomouc - Uh. Hradiště - Břeclav - st. hr., Břeclav, křiž. I/ x J.Moláka
21.03.2017 06.04.2017 Krajský úřad Brno odbor kanceláře tajemníka JMK 43308/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice II/422, III/42113, místní komunikace, nám. Osvoboditelů, ul. Mírová, Záhumní, U Školky, U Hřiště, Svárov - Velké Bíl
20.03.2017 05.04.2017 Městský úřad Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) MUBR 19541/2017 veřejná vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 26.4.2017 v 13:00 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 203 Ex 39999/15-80
20.03.2017 27.04.2017 Exekutorský úřad Přerov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 203 Ex 39999/15-80 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 2.6.2017 od 13:00 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 099 EX 1868/06-50
20.03.2017 05.06.2017 Exekutorský úřad Praha 1 odbor kanceláře tajemníka (OKT) 099 EX 1868/06-50 dražební vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy In-line dráha Sokolská , Lanžhot
17.03.2017 28.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 19158/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Přístavba, nástavba a stavební úpravy vinárny za účelem změny užívání na penzion
17.03.2017 04.04.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 19238/2017 veřejná vyhláška
pdf Výpis usnesení ze 57. schůze Rady města Břeckavi ze dne 8.3.2017
17.03.2017 04.04.2017 Město Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) MUBR 19222/20417 výpis usnesení
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 24.4.2017 v 11:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu, Nám. T.G. Masaryka 17, Břeclav 13 EX 124/05-150
16.03.2017 25.04.2017 Exekutorský úřad Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) 13 EX 124/05-150 dražební vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí Stavební povolení Polní cesta - Od Číny v k. ú. Bulhary - SO3
16.03.2017 04.04.2017 Městský úřad Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) MUBR 65304/2016 rozhodnutí
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení Lanžhot - chodník v ulici Školní
16.03.2017 04.04.2017 Městský úřad Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) MUBR 18956/2017 veřejná vyhláška
1 2 3 4 5 6      ››