Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Záměr prodeje pozemků p.č. st. 3852/11, p.č. st. 3852/10, p.č. st. 3852/9, p.č. st. 3852/8, p.č. st. 3852/7 , p.č. st. 3852/6 a p.č. st. 3852/5, vše v k.ú. Břeclav
28.04.2017 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00QA4SR záměr prodeje
pdf Valná hromada Dobrovolného svazku obcí LVA - 9.5.2017 ve 13 00 hod., Obecní úřad Lednice
28.04.2017 10.05.2017 Dobrovolný svazek obcí LVA odbor kanceláře tajemníka (OKT) MUBR 29287/2017 pozvánka
pdf Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení Přístavba rodinného domu Břeclav č.p. 291, Národních hrdinů 35
27.04.2017 16.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 29036/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejbná vyhláška Usnesení Přerušení řízení o odstranění stavby Přístavba rodinného domu Břeclav č.p. 291, Národních hrdinů 35
27.04.2017 16.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 29050/2017 veřejná vyhláška
pdf Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
27.04.2017 31.05.2017 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj odbor kanceláře tajemníka (OKT) informace
pdf Veřejná vyhláška Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017
27.04.2017 31.05.2017 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj odbor kanceláře tajemníka (OKT) 2098680/17/3000-11460-705400 veřejná vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 13.06.2017 v 9:00 hod. na adrese: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Sladová 1, Břeclav 2045616/17/3008-80541-708686
27.04.2017 14.06.2017 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj odbor kanceláře tajemníka (OKT) 2045616/17/3008-80541-708686 dražební vyhláška
pdf Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
27.04.2017 31.05.2017 Vodovody a kanalizace Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) SOORP00Q9IV různé
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Přístavba rodinného domu, Břeclav č.p. 291, Národních hrdinů 35
26.04.2017 12.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 28701/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Základní organizace Českého zahrádkařského svazu, Břeclav, Charvátská Nová Ves
26.04.2017 12.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) MUBR 28610/2017 veřejná vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 30.5.2017 ve 13:00 hod. na internetové adrese:www.exdrazby.cz 134 EX 12937/15 -185
26.04.2017 31.05.2017 Exekutorský úřad Plzeň - město odbor kanceláře tajemníka (OKT) 134 EX 12937/15 -185 dražební vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy bytový dům, Břeclav, Národních hrdinů 477/25
26.04.2017 05.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 27915/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o uzavření veřejnoprávní smluvy Novostavba rodinného domu, Ladná, lokalita Čtvrtky pod drahou, včetně přípojek oplocení a zpevněných ploch
26.04.2017 12.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 28218/2017 veřejná vyhláška
pdf Výpis usnesení ze 59. schůze Rady města Břeclavi ze dne 5.4.2017
24.04.2017 10.05.2017 Město Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) MUBR 28004/2017 výpis usnesení
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice I/55 Olomouc - Uherské Hradiště - Břeclav - st. hranice, Břeclav, most ev. č. 55-074 /Penny/
24.04.2017 10.05.2017 Krajský úřad Brno odbor kanceláře tajemníka (OKT) JMK 58693/2017 veřejná vyhláška
pdf Dražební vyhláška dražba dne 31.5.2017 v 11:00 hod. na adrese:http://drazby.exekutorurban.cz 97EX 4951/06-331
24.04.2017 01.06.2017 Exekutorský úřad Brno - město odbor kanceláře tajemníka (OKT) 97EX 4951/06-331 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 2.6.2017 od 13:00 hod. na adrese: www.okdrazby.cz 099 EX 1868/06-50
24.04.2017 05.06.2017 Exekutorský úřad Praha 1 odbor kanceláře tajemníka (OKT) 099 EX 1868/06-50 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 7.6.2017 v 10:00:00 hod. na adrese: http://drazby.exekutorbrno.cz 137 Ex 21558/15-76
24.04.2017 08.06.2017 Exekutorský úřad Brno - venkov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 137 Ex 21558/15-76 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 8.6.2017 v 9:00 hod. na adrese portálu:www.exdrazby.cz 007 Ex 3693/08-48
24.04.2017 09.06.2017 Exekutorský úřad Hodonín odbor kanceláře tajemníka (OKT) 007 Ex 3693/08-48 dražební vyhláška
pdf Oznámení o zahájení stavebního řízení Přednádraží Břeclav, úprava veřejného prostranství
24.04.2017 10.05.2017 Městský úřad Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) MUBR 26975/2017 oznámení o zahájení stavebního řízení
1 2 3 4      ››