Apollónův chrám

apolloApollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819.

Základem stavby je terasa, kterou nese osm dórských sloupů. V jejím středu najdeme půlkruhový výklenek, v němž je na největším reliéfu z celého Lednicko-valtického areálu znázorněn průvod antických nymf a amoretů doprovázejících Apollóna, antického boha slunce a světla. Apollón má na hlavě vavřínový věnec a stojí na slunečním voze taženém čtyřmi koňmi. Tento vzácný reliéf, jehož autorem je Johann Martin Fischer, byl původně umístěn v Chrámu Slunce, který dříve stával v lednickém zámeckém parku.

Apollónův chrám byl jedním z posledních saletů čekajících na rekonstrukci. V roce 1999 proběhly zajišťovací práce a již roku 2003 byla zahájena generální oprava chrámu, o tři roky později byly zrestaurovány sochařské a umělecko-řemeslné výzdoby a rok nato dokončena obnova okolního areálu. Celková rekonstrukce vyšla zhruba na 6,5 milionu korun.

Dne 1. července 2009 byl chrám zpřístupněn široké veřejnosti. Z vyhlídkové terasy s klasicistickým zábradlím, na kterou se vystupuje po točitém schodišti, je krásný rozhled po krajině do všech světových stran. Z vyhlídky uvidíte mj. Pálavu se zříceninou Děviček a Sirotčím hrádkem, Lednické rybníky, okolní vesnice a obce a v neposlední řadě také mnoho lichtenštejnských staveb, např. Rybniční zámeček, Kolonádu (Reistnu), Nový dvůr, Hraniční zámeček, minaret, lednický zámek, poštorenský kostel či věž zámku břeclavského.