Červnový kulturní den

V měsíci červnu se můžete těšit na zajímavou kulturní akci, která se bude konat v ulicích města.

S detailním programem bude veřejnost seznámena v nejbližších týdnech.