Chirurgické ambulantní sdružení

Národního odboje 12, 690 02 Břeclav

Adresa: národního odboje 12, 690 02 Břeclav

Tel. č.: 519 322 205, 519 322 728

E-mail: o.rysavy@iol_cz