Kolonáda

kolonadaStavba, již můžeme také znát pod jménem Reistna (místní tak nazývají kopec, na kterém kolonáda stojí), byla v letech 1810-1817 postavena podle plánů Josefa Hardmuta valtickým stavitelem Josefem Poppelackem na pokraji lesního komplexu jižně od Valtic v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice.

Josef Hardmuth se zde zřejmě inspiroval schönbrunnskou kolonádou. Salet vznikl v době vlády Jana Josefa I. na památku otce Františka Josefa I. a bratrů Aloise I. Josefa a Filipa Josefa. Svědčí o tom nápisy na atice: „Syn otci, bratr bratrům" a „Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn".

Všech dvacetčtyři sloupů s korintskými hlavicemi podél celé fronty z obou stran stavby bylo zhotoveno původně z pískovce, později byly z důvodu silného narušení nahrazeny sloupy betonovými. Na stěnách se nachází řada obdélníkově zarámovaných reliéfů, které čerpají náměty z antiky nebo barokní symboliky.

Z kolonády je nádherný panoramatický pohled od Mikulova přes siluetu nedaleké Pálavy na lužní lesy podél řeky Dyje u Lednice, svahy Bílých Karpat až po luhy na Moravském poli v Rakousku.

Foto

Klikněte na náhled pro zobrazení plné velikosti fotografií

Zobrazit kompletní fotogalerii města Břeclavi a okolí