Krojované hody (podzim)

Krojované hody jsou v jednotlivých městských částech Charvátská Nová Ves, Poštorná a Stará Břeclav velkou událostí. V Charvátské Nové Vsi se konají v neděli a pondělí následující po svátku sv. Františka (6. 10.), v Poštorné po sv. Tereze (13. 10.) a ve Staré Břeclavi po sv. Martinovi (10. 11.)

Scénář je vždy obdobný – v sobotu se staví mája (většinou ručně), v neděli se slouží slavnostní mše svatá v kostele a ve 14 hodin vychází z určeného místa krojovaný průvod, který se za doprovodu dechové hudby odebere k domům stárků. Odtud se pak pokračuje pod máju, kam se sjíždějí chasy z okolních obcí a taneční zábava probíhá až do setmění. Po večeři se všichni opět scházejí v kulturním domě a „hoduje se“ do rána.
V pondělí se chasa účastní ranní mše svaté a poté se průvodem opět přesune pod máju, kde se předá hodovní právo mužákům (ženatým mužům). Odpoledne prochází obcí znovu krojovaný průvod a pod májú pak muzika vyhrává mužácké sólo. Očekávanou událostí je pondělní večer, kdy se hody tzv. „pohřbívají“ – chasa předvádí humornou scénku, která je tématicky zaměřena dle jejich fantazie – a té se meze mnohdy nekladou! 

FOTOGALERIE - Charvátská Nová Ves

 
Letošní ročník se koná 5. a 6. 10. 2014!
Kontakt: Slovácký krúžek Charvatčané, www.charvatcane.cz

FOTOGALERIE - Poštorná


Letošní ročník se koná 12. a 13. 10. 2014!
Kontakt: Slovácký krúžek Koňaré Poštorná, www.konare.cz

 

FOTOGALERIE - Stará Břeclav 


Letošní ročník se koná 9. a 10. 11. 2014!
Kontakt: Slovácký krúžek Stará Břeclav, www.slovackykruzek.cz