Naučné stezky v Břeclavi

Naučná stezka Břeclav - Pohansko - Lány

Délka trasy: 7 km
Stručný popis: Tato naučná stezka je součástí postupně budovaného muzea v přírodě na Pohansku u Břeclavi.Pohansko-archeo-1 Před zámečkem, v němž se dnes nachází památník výzkumů Velkomoravské říše, byla v roce 2002 zrekonstruována pohanská svatyně z počátku 10. století a polozemnice se studnou z 9. století. Současně byl u zámečku zrekonstruován bunkr (řopík) z konce 30. let minulého století, který udržují a rozvíjejí členové Klubu vojenské historie. V sezóně také připravují pro návštěvníky prohlídky s průvodcem v dobové uniformě. Témata a stanoviště jednotlivých panelů na 15 zastaveních na naučné stezce jsou volena tak, aby dokumentovala přírodní a historické zajímavosti tohoto pozoruhodného území. Třetina témat je věnována přírodě, třetina dějinám Velkomoravské říše a třetina moderním dějinám. Stezka navazuje na naučnou stezku z Břeclavi k Janohradu.
Trasa je bezbariérová a vede po asfaltové cestě. Naučná stezka byla finančně podpořena Evropskou unií prostřednictvím fondu Phare a Jihomoravským krajem. 

Naučná stezka Entové - doupné stromy na Pohansku

Délka trasy: 2 km
Stručný popis: Stezka otevřená v květnu roku 2012 vede paralelně s naučnou stezkou Břeclav - Pohansko - Lány. Začíná za vstupem do obory Soutok a provede Vás lužním lesem až k zámečku Pohansko. Smyslem stezky je upozornit na doupné stromy, které na první pohled vypadají jako stárnoucí a odumírající, nicméně pro společenstvo lužního lesa mají nesmírný význam. Děti ze ZŠ Slovácká se nechali ispirovat knihou J. R. Tolkiena "Pán prstenů" a stromy zachytily jako Enty, strážce lesa. Nejlepší práce byly vybrány nejprve k vystavení v galerii Lichtenštejnského domu a poté k realizaci samotné naučné stezky.

Naučná stezka Lužní les

Délka trasy: 6 km
Stručný popis: Lužní les mezi Břeclaví a Lednicí je tradičním výletním místem pro mnohé obyvatele Břeclavi i návštěvníky Lednicko-valtického areálu. Lesní závod Židlochovice umístil do této pozoruhodné lokality naučnou stezku. Od dubna 2002 se mohou pěší turisté i cyklisté seznámit s mnoha zajímavostmi při svém putování "Kančí oborou" od bývalého pivovaru v Břeclavi až po romantickou stavbu umělé zříceniny Janova hradu nedaleko Lednice.
2010-06-26_02Trasa naučné stezky vede po stávající značené zelené turistické trase a je zároveň v síti cyklistických stezek "Moravské vinařské stezky". Jednotlivá zastavení se netýkají pouze lesního hospodářství, ale jsou pokusem o představení lesa v širších souvislostech. Trasa je bezbariérová a vede po asfaltové cestě.
Na vybudování naučné stezky se kromě Lesního závodu Židlochovice dále podíleli Český svaz ochránců přírody - ZO Břeclav, obec Lednice s podporou nadace Partnerství (program Greenways) a Okresní úřad v Břeclavi (s využitím finančních prostředků z programu Phare CBC).