Otevírání Lichtenštejnských stezek (květen)

V určenou květnovou sobotu probíhá již několik let tradiční zahájení turistické a cykloturistické sezóny, nazvané Otevírání Lichtenštejnských stezek. Cyklisté se scházejí v dopoledních hodinách u kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné, kcykostezky-4de úvodní kulturní program připravuje Slovácký krúžek Koňaré Poštorná.

Probíhá registrace účastníků a každý dostává cyklopas, do nějž bude v průběhu cesty sbírat razítka z navštívených stanovišť. Cyklopasy jsou v závěru dne slosovány a výherce získá nové jízdní kolo.
Nejedná se o závod, ale o společnou vyjížďku! Cyklisté se pozvolna vydávají na vytyčené trasy (vždy jsou k dispozici kratší i delší varianty), po cestě sbírají razítka a navštěvují lichtenštejnské památky nebo doprovodnou výstavu vín v autokempu Apollo. Odpoledne a večer je pak připraven kulturní program v cíli – Slováckém veslařském klubu v Břeclavi. 

FOTOGALERIE

foto: David Mahovský 

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Kontakt: Liechtenstein Area Agency, www.stezky.com