Prohlídkový okruh

Připravili jsme pro Vás vycházkovou trasu po městě nazvanou „Břeclavský chodníček“. Máte-li chuť, pojďte se po ní s námi projít!

mapka_tic-2


Okruh začíná na břeclavském nádraží, kam v roce 1839 přijel první vlak z Vídně ve směru na Moravu – tuto významnou událost dodnes dokumentuje pamětní deska na 1. nástupišti. Postupně přibývaly další a další železniční tratě, z malého02. kaple sv. rocha nádraží se stával významný železniční uzel, obec začala významně vzkvétat, rozvinul se průmysl, stoupl počet obyvatel. Rozvoj Břeclavi vyvrcholil v roce 1872 povýšením na město.

Naší druhou zastávkou bude novogotická kaple sv. Rocha (2), umístěná na konci pěší zóny naproti gymnázia. Postavena byla v roce 1892 z červených cihel typických pro zdejší region a je zasvěcena sv. Rochovi, ochránci před morem.

Budeme-li pokračovat stále rovně, dojdeme k tzv. „žluté škole“ (3), neboli k budově ZŠ Kupkova na ul. Dukelských hrdinů. Tu postavili v letech 1886 – 1896 italští stavebníci jako německou obecnou a občanskou školu. Před budovou si 03. zluta skolaprohlédněte i sochu T. G. Masaryka, která byla za minulých režimů několikrát stržena a znovu postavena. Současná socha byla slavnostně odhalena v roce 2000 za účasti tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Od školy se vydejte k nepřehlédnutelné vodárenské věži (4). Má výšku 41 metrů a vybudována byla v letech 1926 – 1928. Její stavba si vyžádala investici 10 milionů korun. 04. vodojemSvému účelu slouží dodnes a pouze výjimečně bývá zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž. Pod vodojemem stojí kaple Vzkříšení Páně z roku 1875, vedle ní pak litinový kříž z roku 1866. Obojí připomíná, že v těchto místech kdysi stával obecní hřbitov, který musel posléze ustoupit rozšiřující se městské zástavbě a byl přesunut na okraj města.
Naproti vodárenské věže se nachází Městské muzeum a galerie (5), sídlící zde od roku 2007. Počátky působení této organizace ve městě sahají až k roku 1995 a v současné době pod její správu patří také synagoga, Lichtenštejnský dům a lovecký zámeček Pohansko.05. muzeum


Vrátíme-li se od Městského muzea kousek zpět ke „žluté škole“ a ještě před ní odbočíme vpravo, dojdeme k Základní umělecké škole na ulici Křížkovského,06. hudebni skola jejíž fasádu zdobí rozměrná malba se slováckými motivy (6). Jejím autorem je akademický malíř Rudolf Gajdoš, dodnes jeden z nejvýznamnějších malířů regionu.

Od školy budeme pokračovat k nábřeží řeky Dyje, kudy vede nově zbudovaná cyklostezka s příjemnou okolní klidovou zónou. Dáme-li se vpravo, stezka nás dovede k cukrovarskému mostu (7) – vlečce pocházející 07. most u cukrovaruz roku 1870, která dříve propojovala významný břeclavský cukrovar s železnicí. Jedná se o jednu z posledních nýtovaných příhradových mostních konstrukcí u nás. Byla prohlášena za kulturní památku a nyní slouží jako lávka pro pěší. Naproti mostu je možnost občerstvit se v restauraci Pohoda.

Mineme most a dojdeme k hlavní silnici, po níž teprve přejdeme řeku Dyji a dále budeme pokračovat po jejím levém břehu. Na mostě se ale ještě zastavíme a prohlédneme si budovu bývalého cukrovaru (8), 08. cukrovarkde dnes sídlí známý podnik Racio vyrábějící rýžové a pšeničné chlebíčky a další podobný sortiment. V polovině 19. století patřilo cukrovarnictví k nejdůležitějším potravinářským odvětvím na Moravě. V Břeclavi založila cukrovar významná židovská rodina Kuffnerů v roce 1862.

Vydáme-li se dál proti proudu Dyje po jejím levém břehu, dojdeme k železobetonovému splavu (9), 09. splavkterý nahradil původní dřevěný a již značně poničený jez v 50. letech 20. století. Měří 52 metrů a v roce 2005 na něm byl vybudován moderní rybí přechod.

Nedaleko za splavem se nachází přístaviště (10), 10. pristavodkud celoročně vyplouvají podle platného jízdního řádu výletní lodě k Janovu hradu u Lednice. Z paluby lodi se nabízí neopakovatelný pohled na krajinu lužního lesa. A pozor, jízdní kola Vám loď převeze zcela zdarma!

Z přístaviště se vrátíme zpět k ulici Haškova, tu přejdeme a dál budeme pokračovat ulicí Veslařskou. Hned za prvním rodinným domem na pravé straně se ale vydáme po úzké pěšince k židovskému hřbitovu (11) s obřadní síní a domkem hrobníka. 11---zidovsky-hrbitovHřbitov zde byl založen pravděpodobně již v polovině 17. století, ale k jeho dokončení došlo až v roce 1892. Zeď hřbitova i obě sousedící budovy jsou postaveny z režného zdiva, které vyráběla místní Lichtenštejnská cihelna. Areál hřbitova je zrekonstruován, upraven do podoby parku a je zde k vidění na 300 náhrobků.

Vrátíme se zpět na ulici Veslařskou, po níž budeme pokračovat dále. Cestou uvidíte krytý bazén na ulici Fibichova, posilnit se můžete v restauraci hotelu Rose a osvěžit na sousedním letním koupališti. Milovníci sportu mohou navštívit halu 12. zamekTJ Lokomotiva, kde je např. fitnescentrum, různá sálová cvičení nebo kuželky. Nás ale čekají ještě čtyři zajímavá místa, a proto se vydáme ulicí Za Bankou, na jejímž konci odbočíme vpravo na Zámecké náměstí. Po nově zrekonstruovaném dřevěném mostku se dostaneme k zadnímu traktu zámku (12). Jeho počátky sahají do 11. století, kdy byl na jeho místě v roce 1041 založen pohraniční hrad. V průběhu let hrad vystřídal hned několik majitelů, z nichž nejvýznamnější jsou Žerotínové, kteří jej v 16. století nechali přebudovat na renesanční zámek, a dále Lichtenštejnové. Ti jej v 19. století částečně upravili do podoby umělé zříceniny. Protože byl zámek sídlem šlechty naposledy za vlády Žerotínů a Lichtenštejnové jej využívali pouze jako budovu pro své správce, a protože byl navíc značně poničen po druhé světové válce, nedochovaly se v něm žádné zajímavé interiéry, které by mohly být zpřístupněny veřejnosti. V současné době je zámek ve správě města, prošel základními úpravami, které mají zabránit dalšímu chátrání, a navštívit zde můžete pouze zámeckou vinotéku.

Od zámku se vydáme okolo zimního stadionu zpět do centra města, směrem k několika obchodním domům. Zde se vydáme doleva, po cestě je možno zakoupit si výbornou zmrzlinu v cukrárně u Mlýnského náhonu. Na náměstí již z dálky spatříme kostel sv. Václava (13), 13. kostel bvkterý je situován na místě původního barokního kostela, zničeného za 2. světové války. Nový moderní kostel byl podle návrhu brněnského architekta Ludvíka Kolka postaven v letech 1992 – 1995 a je nepřehlédnutelnou dominantou města. V červenci a sprnu je možné si ho prohlédnout s průvodcem.

Od kostela to již není daleko k bývalé židovské synagoze (14). 14. synagogaTa byla postavena v roce 1868 a již o 20 let později byla renovována v novorománském slohu s použitím maurských prvků. Na sklonku 20. století prošla celkovou rekonstrukcí a nyní je využívána ke kulturně-společenským účelům. Lze ji navštívit s průvodcem, a to celoročně denně mimo pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

Naproti synagogy stojí Lichtenštejnský dům (14), který byl původně postaven jako židovská škola – nacházíme se totiž v bývalé židovské čtvrti, z níž se ale bohužel do dnešního dne díky bombardování za 2. světové války už mnoho nedochovalo (Židé v Břeclavi navíc nebyli tak uzavřenou komunitou, jako tomu bývalo v jiných městech, a obývali dokonce i hlavní ulici). 14---lichtenstejsky-dumBudova školy byla jako Lichtenštejnský dům otevřena v květnu 2009 za účasti prince Wolfganga z Lichtenštejna, který se později stal jeho patronem, a návštěvníkům nabízí unikátní expozici dokumentující budování Lednicko-valtického areálu a působení Lichtenštejnů v regionu. Je ideálním startovním místem pro výlety do okolí, sídlí zde také Turistické informační centrum s půjčovnou kol.

Odsud se můžete vrátit zpět na nádraží, kde vycházkový okruh končí. Než ale z Břeclavi odjedete, nenechte si ujít návštěvu dvou míst, které jsou možná největšími skvosty našeho města, ale leží mimo vycházkovou trasu: jedná se o zajímavou přírodní a archeologickou lokalitu Pohansko, vzdálené od nádraží cca 3 km, a také unikátní , postavený stejně jako několik předchozích staveb z režných cihel a vzdálený cca 1 km od Lichtenštejnského domu ve směru Poštorná/Lednice/Valtice/ Mikulov. Po domluvě s průvodcem zde dokonce můžete vystoupat na kostelní věž a rozhlédnout se po okolí!

Provedli jsme Vás tedy nejzajímavějšími místy Břeclavi, vězte ale, že je u nás mnoho dalších staveb, které stojí za to vidět. Ačkoli se naše město, založené v 11. století, nemůže pochlubit historickým náměstím a řadou dochovaných starodávných budov, má svým návštěvníkům jistě co nabídnout! Přesvědčte se .

Fotogalerie

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto