Vedení města

Vedení úřadu

Útvar interního auditu

Odbor ekonomický

Úsek místních poplatků

Úsek pokladny

Úsek rozpočtu

Úsek účetnictví

Odbor kanceláře tajemníka

Oddělení informatiky a vnitřní správy

Oddělení právní

Oddělení sekretariátu starosty

Odbor majetkový

Oddělení majetkové

Oddělení správy nemovitostí

Odbor rozvoje a správy

Oddělení investic a správy

 • Vít Pohanka, vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací
 • Jiří Budovič, dozorování překopů u komunikací, chodníků, veřejných ploch i zeleně, zajišťování investiční činnosti
 • Bc.Magdalena Hašková, stanovisko k záborům veřejného prostranství včetně umístění venkovního posezení, stanovisko ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně umístění reklam
 • Milan Stávek, investiční činnost včetně realizace a dozorování staveb města
 • Bc.Zdeněk Zugárek, správa a údržba místních komunikací, městský mobiliář, správa a údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení, deratizace, správa likvidace komunálního odpadu, hlášení poruch a závad, škody za úrazy na komunikacích města

Oddělení rozvoje

Oddělení úřadu územního plánování

 • Ing.Lenka Raclavská, zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení, koordinace pořizování územních plánů a jejich změn okolních obcí, pořizování územních studií
 • Jaroslav Polach, pořizování územního plánu a změn pro Břeclav a okolní obce, pořizování územních studií, územně analytické podklady
 • Ing.Jiří Rufer, pořizování územních plánů a jejich změn okolních obcí, pořizování územních studií

Odbor sociálních věcí a školství

Oddělení soc.-právní ochrany dětí

 • Mgr. Dagmar Gasnárková, zástup vedení odboru, spoluřízení týmu, řízení aktivit sociálně právní ochrany dětí, projekty, přímá klientská práce, odborné sociální poradenství
 • Mgr. Blanka Gavendová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Marie Holobrádková, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči a k osvojení, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců
 • Bc. Petra Hrabicova, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr. Soňa Křivová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr. Dagmar Popovská DiS., kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování
 • Bc.Marta Fadrná, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc.Jana Schäferová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Alena Vajbarová, kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Mgr.Jana Vajbarová, Kurátorka pro mládež, kontakty ve výchovných a diagnostických ústavech, zastupování mladistvých a nezletilých u soudů a při vyšetřování, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc. Šárka Virgovičová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci
 • Bc.Lucie Ferbarová, odborné poradenství, konzultace k pěstounské péči, ke střídavé porozvodové péči o děti, výživné, šetření v rodinách a ve školách, součinnost při záchytu dětí-běženců, kontakty s nezletilými a mladistvými cizinci

Oddělení sociálních služeb

 • Bc. Jaroslav Kolda, Sociální kurátor, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, veřejné opatrovnictví
 • Mgr.Světla Lazová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
 • Jarmila Šmídová, úsek sociálních služeb, materiály do rady a zastupitelstva, účast v sociální a zdravotní komisi, pošta OSVŠ, výměna průkazů zdravotně postiženým
 • Regina Škrobáčkova, výkon opatrovnictví, sociální práce v terénu a v rodinách, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek
 • Vladimíra Zlámalová, úsek sociálních služeb, ekonomická agenda, práce na webových stránkách

Oddělení školství a sportu

Odbor správních věcí a dopravy

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Oddělení evidence obyvatel , OP, cest. dokladů a matrik

Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů

Oddělení přestupkového řízení

Komise k projednávání přestupků

Odbor stavebního řádu a obecního živnost. úřadu

Oddělení obecní živnostenský úřad

Oddělení stavební úřad

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

Rada města

Komise Kulturní

Komise rozvoje a územního plánování

Komise cestovního ruchu

Komise sociální a zdravotní

Komise dopravní

Komise sportovní

Komise seniorů

Komise majetková

Komise školská

Komise životního prostředí

Zastupitelstvo města

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Městská policie