Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
13.03.2017 28.03.2017 Město Břeclav odbor životního prostředí (OŽP) S00RP00Q8BTC obecně závazná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o dadatečném povolení stavby Čistírna odpadních vod v Zaječí- kanalizace, Čistírna odpadních vod
13.03.2017 29.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí (OŽP) MUBR 17404/2017 rozhodnutí
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31 3 2017 od 8:00 - 11:00 hod. Trafostanice Letiště
13.03.2017 03.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TS1DB oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.3.2017 od 11:30 - 14:30 hod. Trafostanice Lanžhotská
13.03.2017 30.03.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TRSQM oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31 3 2017 od 11:30 - 14:30 hod. Trafostanice Vinohradní
13.03.2017 03.04.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TS2OL oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.3.2017 od 8:00 do 11:00 hod. Trafostanice ČSAD
13.03.2017 30.03.2017 E.ON Distribuce, a.s. odbor kanceláře tajemníka (OKT) S00RX00TRMXT oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
pdf Výpis usnesení ze 56. schůze Rady města Břeclavi ze dne 22.2.2017
10.03.2017 28.03.2017 Město Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) MUBR 17535/2017 výpis usnesení
pdf Záměr pronájmu kanceláře č. 103 o výměře 11,34 m2, na nám. T. G. Masaryka č. 10 v Břeclavi
10.03.2017 28.03.2017 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00Q9TP1 záměr pronájmu
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 12.4.2017 v 10:00 hod. na adrese www.drazby-exekutori.cz 184 EX 8017/16-81
10.03.2017 13.04.2017 Exekutorský úřad Praha 9 odbor kanceláře tajemníka (OKT) 184 EX 8017/16-81 dražební vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikace, ul. Na Rynku - Moravská Nová Ves
09.03.2017 28.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) MUBR 16809/2017 veřejná vyhláška
pdf Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou právním nástupcům zemřelé Evy Fábinové, nar. 19.12.1952, posledně bytem sídl. Dukelských hrdinů č. p. 259/5, Břeclav
09.03.2017 28.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 17280/2017 veřejná vyhláška
pdf Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019
09.03.2017 Město Břeclav odbor ekonomický (OEK) MUBR 17228/2017 rozpočet města
pdf Rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2019. Informace občanům o zveřejněném návrhu rozpočtu města Břeclavi
09.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor ekonomický (OEK) MUBR 17225/2017 informace
pdf Rozhodnutí Územní rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby, změna č. 2 Územního rozhodnutí č. j. MUBR 20869/2015 spis. zn. MUBR - S 87095/2014 OSŘOŽÚ Jč-328
09.03.2017 28.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu (OSŘ OŽÚ) MUBR 10956/2017 územní rozhodnutí
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 19.4.2017 v 10:00:00 hod. na adrese portálu:www.exdrazby.cz 163 EX 1353/14-173
08.03.2017 20.04.2017 Exekutorský úřad Nový Jičín odbor kanceláře tajemníka (OKT) 163 EX 1353/14-173 dražební vyhláška
pdf Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - k.ú. Charvátská Nová Ves
08.03.2017 10.04.2017 Státní pozemkový úřad Břeclav odbor kanceláře tajemníka (OKT) SPU 106398/2017/52203/GAJ oznámení
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 27.3.2017 v 9:30 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 196 EX 80/03-880
07.03.2017 28.03.2017 Exekutorský úřad Olomouc odbor kanceláře tajemníka (OKT) 196 EX 80/03-880 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 18.4.2017 v 11:00 hod. na adrese portálu:http://www.exdrazby.cz 085 EX 8755/15-93
06.03.2017 19.04.2017 Exekutorský úřad Praha 9 odbor kanceláře tajemníka (OKT) 085 EX 8755/15-93 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 19.4.2017 v 09:00 hod. na adrese portálu:www.exdrazby.cz 009 EX 1495/06-783
06.03.2017 20.04.2017 Exekutorský úřad Brno - město odbor kanceláře tajemníka (OKT) 009 EX 1495/06-783 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 12.4.2017 v 09:30:00 hod. na adrese držebního serveru:http://drazby.exekutorbrno.cz 137 Ex 954/03-428
01.03.2017 13.04.2017 Exekutorský úřad Brno - venkov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 137 Ex 954/03-428 dražební vyhláška
‹‹      1 2 3 4 5 6      ››