Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 13.4.2017 ve 13:00 hod. na adrese portálu:www-exdrazby.cz 030 EX 103/08-352
01.03.2017 14.04.2017 Exekutorský úřad Brno - město odbor kanceláře tajemníka (OKT) 030 EX 103/08-352 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 6.4.2017 v 9:00 hod. na adrese portálu: www.exdrazby.cz 007 Ex 273/16-41
28.02.2017 07.04.2017 Exekutorský úřad Hodonín odbor kanceláře tajemníka (OKT) 007 Ex 273/16-41 dražební vyhláška
pdf Seznam nemovitých věcí s nedostatečně idetifikovaným vlastníkem
28.02.2017 02.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor kanceláře tajemníka (OKT) UZSVM/BBV/2617/2017-BBVM oznámení
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 6.4.2017 v 10:00:00 hod. na adrese http://drazby.exekutornovozamsky.cz 056 EX 7859/10-126
27.02.2017 07.04.2017 Exekutorský úřad Brno - město odbor kanceláře tajemníka (OKT) 056 EX 7859/10-126 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 5.4.2017 v 10:00 hod. na adrese: http://drazby.soudni-exekutor.cz 114 EX 1050/10-136
27.02.2017 06.04.2017 Exekutorský úřad Vyškov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 114 EX 1050/10-136 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 5.4.2017 v 11:00 hod. na adrese portálu:www.drazby-exekutori.cz 120 EX 10933/15-129
22.02.2017 06.04.2017 Exekutorský úřad Klatovy odbor kanceláře tajemníka (OKT) 120 EX 10933/15-129 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 5.4.2017 v 13:00 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 203 Ex 18825/11-107
22.02.2017 06.04.2017 Exekutorský úřad Přerov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 203 Ex 18825/11-107 dražební vyhláška
pdf Záměr prodeje části pozemku p.č. 839 o výměře 103 m2 v k.ú. Ladná
22.02.2017 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00PFNTY záměr prodeje
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 30.3.2017 v 15:00:00 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 149 EX 1322/15-46
20.02.2017 31.03.2017 Exekutorský úřad Praha - východ odbor kanceláře tajemníka (OKT) 149 EX 1322/15-46 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 28.3.2017 v 09:30:00 hod. na adrese dražebního serveru: http://drazby.exekutorbrno.cz/ 137 Ex 8225/10-126
15.02.2017 29.03.2017 Exekutorský úřad Brno - venkov odbor kanceláře tajemníka (OKT) 137 Ex 8225/10-126 dražební vyhláška
pdf Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
14.02.2017 03.04.2017 EKOBIOMASA, s.r.o. odbor životního prostředí (OŽP) S00RP00PQTHS oznámení
pdf Záměr směny pozemku p.č. 1287/ 3 v k.ú. Charvátská Nová Ves o výměře 5764 m2, ve vlastnictví fyzické osoby, za pozemek p.č. 1285/5 v k.ú. Charvátská Nová Ves, o výměře 5401 m2, ve vlastnictví Města Břeclav
13.02.2017 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00QA1TK záměr směny pozemku
pdf Záměr uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na pronájem smutečních obřadních síní, včetně věcí movitých tvořících vybavení, na hřbitovech Břeclav - město, Poštorná a Stará Břeclav.pdf
30.01.2017 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PG55F záměr
pdf Záměr prodeje pozemků p.č.st. 3370 o výměře 60 m2, p.č.st. 4572 o výměře 54 m2, p.č.st. 3614 o výměře 77 m2 a p.č.st. 4645 o výměře 36 m2, vše v k.ú. Břeclav.pdf
27.01.2017 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFLO1 záměr
pdf Nařízení státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR.pdf
13.01.2017 Krajský úřad Jm kraje Brno kanceláře tajemníka (OKT) SVS/2017/004572-G nařízení
pdf Záměr budoucího pronájmu a záměr budoucího prodeje částí pozemků. Jedná se o nemovité věci v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi..pdf
16.12.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFNE1 záměr
pdf Dotační program na poskytování individuálních dotací v oblasi sociální péče - na nájem v zařízeních města Břeclav s objemem 1,5 mil Kč.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89938/2016 dotační program
pdf Dotační program Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Břeclavi a občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav pro rok 2017.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89939/2016 dotační program
pdf Dotační program na podporu rozvoje v oblati kultury a mimoškolských zájmových aktivit dětí a mládeže s objemem 3,340 mil Kč.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89941/2016 dotační program
pdf Informace o uzavření veřejnoprávních smluv - OSVD.pdf
23.11.2016 Město Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) S00RP00P5MIA informace
‹‹      1 2 3 4 5 6      ››