Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 27.4.2017 v 10:30 hod. na www.okdrazby.cz 177 EX 514/16-92
22.03.2017 28.04.2017 Exekutorský úřad Zlín odbor kanceláře tajemníka (OKT) 177 EX 514/16-92 dražební vyhláška
pdf Dražební vyhláška Dražba dne 2.6.2017 od 13:00 hod. na adrese portálu:www.okdrazby.cz 099 EX 1868/06-50
20.03.2017 05.06.2017 Exekutorský úřad Praha 1 odbor kanceláře tajemníka (OKT) 099 EX 1868/06-50 dražební vyhláška
pdf Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019
09.03.2017 Město Břeclav odbor ekonomický (OEK) MUBR 17228/2017 rozpočet města
pdf Rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2019. Informace občanům o zveřejněném návrhu rozpočtu města Břeclavi
09.03.2017 Městský úřad Břeclav odbor ekonomický (OEK) MUBR 17225/2017 informace
pdf Seznam nemovitých věcí s nedostatečně idetifikovaným vlastníkem
28.02.2017 02.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor kanceláře tajemníka (OKT) UZSVM/BBV/2617/2017-BBVM oznámení
pdf Záměr uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na pronájem smutečních obřadních síní, včetně věcí movitých tvořících vybavení, na hřbitovech Břeclav - město, Poštorná a Stará Břeclav.pdf
30.01.2017 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PG55F záměr
pdf Záměr budoucího pronájmu a záměr budoucího prodeje částí pozemků. Jedná se o nemovité věci v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi..pdf
16.12.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFNE1 záměr
pdf Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřená dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - Obec Přítluky.pdf
23.11.2016 Město Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) S00RP00P65MO veřejnoprávní smlouva
pdf Vyhlášení popisu věci Pánské trekingové jízdní kolo zn. PELLS CRONO 6061 a dámské trekingové jízdní kolo zn. AUTHOR INTEGRA.pdf
08.11.2016 09.05.2017 Policie ČR Obvodní oddělení policie Břeclav kanceláře tajemníka (OKT) KRPB-240154-50/TČ-2016-060410-SKO různé-ostatní
pdf Informace o uzavření veřejnoprávních smluv OSPOD.pdf
25.10.2016 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 77051/2016 informace
pdf Záměr prodeje pozemku p.č. 2103/9 o výměře 385 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., a pozemku p.č. 2103/8 o výměře 12 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Charvátská Nová Ves..pdf
05.09.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFVV4 záměr
pdf Záměr prodeje pozemku p.č. st 5344 o výměře 497 m2 a části pozemku p.č. 641/1, v geometrickém plánu č. 6413-61/2016, ze dne 25.6.2016, označené jako pozemek p.č. 641/3 o výměře 1000 m2, vše v k.ú Břeclav
22.08.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00PFVRO záměr prodeje
pdf Záměr prodeje pozemků p.č. 3170/12, 3171, 3173/17, 3157/3, 3159/3, 3157/4, 3159/4, 31067/5, 3154, 2947/12, 2947/11, 2947/1, 2934/1, 2934/2, 2942/1 a 2941/1 vše v k.ú. Poštorná.pdf
20.06.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PG85U záměr
pdf Záměr prodeje pozemku p. č. 2242/3 v k.ú. Poštorná o výměře 135 m2
10.03.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00OEW1X záměr prodeje
pdf Záměr prodeje pozemku p.č.649 o výměře 362 m2 v k.ú.Charvátská Nová Ves
15.06.2015 Město Břeclav majetkový odbor (OM) S00RP00NKPX5 záměr prodeje
pdf Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, Informace pro veřejnost
04.08.2014 31.12.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Břeclav Odbor kanceláře tajemníka (OKT) UZSVM/BBV/2703/2014-BBVM různé - ostatní
pdf Záměr směny části pozemku p.č. 2585_5 v k.ú. Břeclav, o výměře cca 24m2
21.12.2012 MÚ Břeclav Odbor majetkový (OM) S00RP00J9N4F záměr prodeje, pronájmu, směny
‹‹      1 2 3 4