Úřední deska

Název oznámení
Datum zveřejnění Datum odebrání Původce Odbor Značka Typ
pdf Dotační program na poskytování individuálních dotací v oblasi sociální péče - na nájem v zařízeních města Břeclav s objemem 1,5 mil Kč.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89938/2016 dotační program
pdf Dotační program Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Břeclavi a občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav pro rok 2017.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89939/2016 dotační program
pdf Dotační program na podporu rozvoje v oblati kultury a mimoškolských zájmových aktivit dětí a mládeže s objemem 3,340 mil Kč.pdf
15.12.2016 03.04.2017 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 89941/2016 dotační program
pdf Informace o uzavření veřejnoprávních smluv - OSVD.pdf
23.11.2016 Město Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) S00RP00P5MIA informace
pdf Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřená dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - Obec Přítluky.pdf
23.11.2016 Město Břeclav odbor správních věcí a dopravy (OSVD) S00RP00P65MO veřejnoprávní smlouva
pdf Záměr prodej pozemku p.č. st. 2619 o výměře 18 m2 v k.ú. Břeclav
09.11.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00PFU42 záměr prodeje
pdf Vyhlášení popisu věci Pánské trekingové jízdní kolo zn. PELLS CRONO 6061 a dámské trekingové jízdní kolo zn. AUTHOR INTEGRA.pdf
08.11.2016 09.05.2017 Policie ČR Obvodní oddělení policie Břeclav kanceláře tajemníka (OKT) KRPB-240154-50/TČ-2016-060410-SKO různé-ostatní
pdf Informace o uzavření veřejnoprávních smluv OSPOD.pdf
25.10.2016 Město Břeclav sociálních věcí a školství (OSVŠ) MUBR 77051/2016 informace
pdf Záměr prodeje části pozemku p.č. 4142/25 v k.ú. Břeclav, označené v geometrickém plánu č. 6288-91/2015 jako pozemek p.č. 41042/63 o výměře 566 m2..pdf
23.09.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00OF9WQ záměr
pdf Záměr zemědělského pachtu pozemků p.č. 2639/29 o výměře 600 m2, p.č. 2639/30 o výměře 665 m2, vše v k.ú. Břeclav. Předmětné pozemky se nachází za RD na ulici Lidická, v lokalitě za hřbitovem ve Staré Břeclavi..pdf
19.09.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFW84 záměr
pdf Záměr prodeje pozemku p.č. 2103/9 o výměře 385 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., a pozemku p.č. 2103/8 o výměře 12 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Charvátská Nová Ves..pdf
05.09.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PFVV4 záměr
pdf Záměr prodeje pozemku p.č. st 5344 o výměře 497 m2 a části pozemku p.č. 641/1, v geometrickém plánu č. 6413-61/2016, ze dne 25.6.2016, označené jako pozemek p.č. 641/3 o výměře 1000 m2, vše v k.ú Břeclav
22.08.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00PFVRO záměr prodeje
pdf Sdělení, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu při ochraně kormorána velikého
09.08.2016 17.04.2017 Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí (OŽP) MUBR 56615/2016 sdělení
pdf Záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5-11/2002-3N, ze dne 22.8.2002 Pozemek se nachází za bytovými domy na ulici Na Pěšině 15-17 v Břeclavi lokalita Pastvisko.pdf
19.07.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00ONOWX záměr
pdf Záměr prodeje pozemků p.č. 3170/12, 3171, 3173/17, 3157/3, 3159/3, 3157/4, 3159/4, 31067/5, 3154, 2947/12, 2947/11, 2947/1, 2934/1, 2934/2, 2942/1 a 2941/1 vše v k.ú. Poštorná.pdf
20.06.2016 Město Břeclav majetkový (OM) S00RP00PG85U záměr
pdf Záměr prodeje pozemku p. č. 2242/3 v k.ú. Poštorná o výměře 135 m2
10.03.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00OEW1X záměr prodeje
pdf Záměr prodeje pozemků p. č. 2653/37 o výměře 122 m2 a pozemku p.č. 2653/38 o výměře 575 m2, oba v k. ú. Břeclav
26.02.2016 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00ONVS4 záměr prodeje
pdf Záměr pronájmu-zemědělského pachtu částí pozemků p.č. 2639/33 o výměře cca 567 m2, p.č. 2639/34 o výměře cca 585 m2 a p.č. 2639/35 o výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Břeclav
22.09.2015 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00OF7I2 záměr pronájmu
pdf Záměr prodeje pozemku p.č.649 o výměře 362 m2 v k.ú.Charvátská Nová Ves
15.06.2015 Město Břeclav majetkový odbor (OM) S00RP00NKPX5 záměr prodeje
pdf Záměr pronájmu části hřbitovní zdi na hřbitově v Charvátské Nové Vsi.
16.03.2015 Město Břeclav odbor majetkový (OM) S00RP00NLAN3 záměr pronájmu
‹‹      1 2 3 4 5 6      ››