Aby na zemi bylo milo

Aby na zemi bylo milo, hudebně divadelní přestavení s ekologickou tématikou včera a dnes poučilo téměř 1.000 dětí z mateřských a základních škol (tříd) z celé Břeclavi.

Duo Vanda a Standa pro děti připravilo zábavný blok o tom, jak se má šetřit s vodou, jak se chovat v lese a jak třídit odpad. Děti byly aktivně zapojeny do představení a kromě zábavy si odnášely ty nejpodstatnější informace o ochraně životního prostředí.

„Protože břeclavští obyvatelé třídí skvěle odpad, město vyhrálo první cenu v třídění odpadu v rámci kraje a získalo tak od společnosti Ekokom 30.000 korun na ekologické vzdělávání. Díky tomu jsme mohli pod značkou Zdravého města Břeclav uspořádat akci pro děti zdarma. Touto cestou chceme poděkovat především všem občanům Břeclavi za třídění odpadů. Za vysoce profesionální vystoupení s úžasným ohlasem u dětí děkujeme duu Vanda a Standa, Kulturnímu domu Delta Břeclav za prostory, panu Kabelkovi za skvělé ozvučení a všem přepravcům, že nám tolik dětí na přestavení přivezli i odvezli – byli to Autodoprava Štěpán Škapík, Autobusová doprava Jaroslava Šafaříka a společnost Bors Břeclav,“ zhodnotila vydařenou akci Lenka Černá z odboru rozvoje a správy břeclavské radnice.