Břeclav je mimo nebezpečí, na Podluží je vyhlášen stav ohrožení

 Vlivem rozsáhlé srážkové činnosti v posledních dnech došlo k rozvodnění většiny vodních toků zejména v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Na mnoha místech je vyhlášen již 3. stupeň povodňové aktivity (3. SPA) – stav ohrožení. Dnes po poledni byl vyhlášen 3. SPA i na řece Moravě v profilu Strážnice, který je rozhodující pro vyhlašování SPA pro správní obvod Města Břeclav, jako obce s rozšířenou působností. V době vyhlášení činil průtok cca 510 m3/s s tendencí dalšího vzestupu. Na Břeclavsku se tedy povodňové nebezpečí dotýká obcí na Podluží – Týnec, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Kostice a Lanžhot.

Povodňová situace je rovněž na řece Kyjovce. Vzhledem k této situaci svolal starosta Břeclavi jako předseda povodňové komise její mimořádné zasedání k řešení povodňové situace na Podluží, které se uskuteční dnes v 15.45 hod.

 Srážková činnost z neděle a pondělí nezasáhla oblast Vysočiny, tedy povodí řeky Dyje. V povodí Dyje se během těchto dvou dní nevyskytovala téměř žádná srážková činnost (0-5 mm). Na řece Dyji činí současný průtok cca 100 m3/s, což je hodnota 1. SPA. Tento mírně zvýšený průtok je způsoben srážkami ze 13. –14. 5. V současné době vykazují vodní stavy v povodí Dyje pokles. Město Břeclav není tedy momentálně vystaveno povodňovému nebezpečí.

V Břeclavi 17. 5. 2010, 14:00 hod Povodňová komise Města Břeclav, jako obce s rozšířenou působností