Kraj posuzuje Hobby market

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí oznamuje, že posuzuje vliv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., záměru „Obchodní centrum HOBBY Břeclav“.

Do oznámení záměru je možno nahlížet na MěÚ Břeclav, odboru životního prostředí v kanceláři č. 5 a na odboru dotací a rozvoje v kanceláři č. 221a do 13. 12. 2010 včetně.