Město Břeclav nabízí výdělek studentům

Město Břeclav nabízí výdělek studentům

Ke zlepšení kvality životního prostředí ve městě přispěje již šestý ročník programu s názvem Zelená Břeclav.V rámci aktivit souvisejících s údržbou veřejné zeleně a čistotou města tak dává město příležitost k výdělku studentům. Výdělek za 10 dní bude činit 3 500 korun.

Vyzýváme studenty, kteří mají vážný zájem zúčastnit se letních prací na programu „Zelená Břeclav“, aby zaslali své přihlášky nejpozději do 21.června 2010 na níže uvedenou adresu. Podmínkou je, aby v době brigády Vám bylo 16 let a nebylo víc než 18let a měli jste trvalé bydliště v Břeclavi. Pracovní doba je šestihodinová.

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, telefonický kontakt.

Přihlášky, které nebudou obsahovat potřebné údaje, nebudou zařazeny mezi žadatele a nebude na ně brán zřetel!

Přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad Břeclav, odbor vnitřních věcí, Nám. TGM 3, 690 81 Břeclav, nebo doručte osobně na uvedenou adresu, odboru vnitřních věcí, kancelář č. 115 – pan Zdeněk Zugárek nebo elektronickou poštou na adresu zdenek.zugarek@breclav_org

Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 519 311 408 nebo 731 428 233.

Akce Zelená Břeclav

Výběr bude proveden z řad uchazečů losováním. Losování proběhne v pondělí 28.června. 2010 v 16.00 hod. v prvním patře ve velké zasedací místnosti č. 112 za účasti zájemců. Účast nutná.

Při losování budou uchazeči rozlosování přímo do jednotlivých turnusů.