Město má novou vyhlášku o nočním klidu

Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání 6. března na základě ustanovení zákona o přestupcích vydalo obecně závaznou vyhlášku, která upravuje dobu nočního klidu.

Podle zákona o přestupcích se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu zkrácena, nebo dokonce není stanovena.

V návrhu obecně závazné vyhlášky se v Břeclavi doba nočního klidu nevymezuje pouze v noci z 31. prosince na 1. ledna. V době konání tradičních slavností, tradičních akcí uvedených v příloze vyhlášky (viz níže) a o Velikonočním pondělí se doba nočního klidu zkracuje na časový úsek od 2 do 6 hodin.

Město se původně snažilo do vyhlášky dostat paušální zkrácení nočního klidu o víkendech, ale ministerstvo vnitra s tím nesouhlasilo.

Pořadatel oznámí Městskému úřadu v Břeclavi konkrétní termín a místo konání akce nejméně 14 dnů před pořádáním akce.  Informace o konkrétním termínu a místu konání akcí bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně pět dnů před datem konání. Dohled nad dodržováním této vyhlášky bude provádět městská policie.

Tradiční slavnosti

ČERVEN: Moravské dny, Slavnosti piva

ZÁŘÍ: Břeclavské svatováclavské slavnosti

Tradiční akce

LEDEN: Krojový ples Slováckého krúžku Poštorná, myslivecký ples Mysliveckého sdružení Poštorná, ples SPŠ a Obchodní akademie Břeclav, krojový ples Slováckého krúžku Stará Břeclav, ples sportovců TJ Sokol Charvátská Nová Ves.
ÚNOR: Hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů v Poštorné, ples železničářů ZO OSŽ ŽST Břeclav, ples ZŠ Břeclav - Kupkova, Krojový ples Slováckého krúžku Charvatčané, ples ZŠ Břeclav - Slovácká, ples ČSSD, ples Školního spolku Komenský, rybářský ples Moravského rybářského svazu, ples Gymnázia Břeclav, fašank Slováckého krúžku Poštorná.
BŘEZEN: Ples Soukromé SOŠ man. a zdrav. Břeclav, ples města Břeclavi, country bál v Charvátské Nové Vsi.
DUBEN: Beseda u cimbálu ve Staré Břeclavi.
ČERVEN: Krojový výlet ve Staré Břeclavi, závody dračích lodí Břeclavský drak.
ČERVENEC: Hodky Slováckého krúžku Poštorná, Klobáskobraní Moravského rybářského svazu.
SRPEN: Hodky Slováckého krúžku Charvatčané, Večer plný duet v Charvátské Nové Vsi.
ŘÍJEN: Hody v Charvátské Nové Vsi, hody v Poštorné, předhodová beseda u cimbálu ve Staré Břeclavi.
LISTOPAD: Hody ve Staré Břeclavi, hodky ve Staré Břeclavi, Hudecké dny.
PROSINEC: Poslední leč Mysliveckého sdružení Charvátská Nová Ves.