Město opět hospodařilo s rozpočtovým přebytkem

Město Břeclav vloni hospodařilo zodpovědně. Rok 2016 celkově skončil přebytkem ve výši 17 milionů korun, při příjmech 488 milionů a výdajích 471 milionů.

Na pozitivní ekonomické bilanci se podílely jak vyšší příjmy, tak úspory v plánovaných výdajích. „Nejpodstatnější položkou na příjmové straně bylo zvýšení výběru sdílených daní o  9,2 milionu, větší výběr správních poplatků o 2,1 milionu a daně z nemovitých věcí o 1,5  milionu,“ uvedl k výsledkům úspěšného hospodaření vedoucí ekonomického odboru břeclavské radnice Ladislav Vašíček.

 Město vloni získalo celkově na daních 339 mil. (což představuje meziroční nárůst o 22 milionů), nedaňové příjmy představovaly 67 milionů, prodej majetku vynesl sedm milionů a získané dotace přinesly městu 75 milionů korun.

 Na straně výdajů se do závěrečného výsledku promítlo odložení některých investičních akcí ve výši 11 milionů, na nákupu služeb město uspořilo 4,6 milionů, ve mzdách včetně příslušenství se ušetřilo 4,3 milionu, za opravy a údržbu se zaplatilo oproti předpokladům o 3,4 milionu korun méně, v energiích se ušetřilo 2,5 milionu.

 Podrobnější zpráva o hospodaření města vč. zprávy auditora bude součástí schvalování závěrečného účtu za rok 2016. V roce 2015 město hospodařilo s přebytkem ve výši 57 milionů.