Město s CHKO Soutok nesouhlasí

Přijde Břeclav o desítky milionů korun?

Město Břeclav vyjádřilo nesouhlasné stanovisko se záměrem Ministerstva životního prostředí vyhlásit novou Chráněnou krajinnou oblast Soutok. Především jsme přesvědčeni, že současná ochrana je dostatečná a že je plnohodnotně zajištěna stávajícími nástroji v zákoně na ochranu přírody a krajiny, které v předchozích desetiletích plně ukázaly svoji funkčnost. Ministerstvo se snaží vyvolat dojem, že lužní lesy podél řek Dyje a Moravy před zničením zachrání jenom CHKO, nicméně současný způsob ochrany a hospodaření má „na svědomí“ právě to, že území se dochovalo a je, z hlediska ochrany přírody, naprosto jedinečné a nepoškozené. A bez úředníků dosazených z Prahy se obejde. Po vyhlášení nové CHKO, vedle naprosto zbytečného vyhazování peněz na nový úřad, by nastala pro běžného občana a další subjekty ještě nepřehlednější situace v kompetencích na poli ochrany přírody, než je doposud. Jen pro zajímavost, v území, o kterém hovoříme, by vystupoval jako orgán ochrany přírody někde krajský úřad, někde správa CHKO, jinde město Břeclav a také Městský úřad Břeclav. A je zbytečné hovořit o tom, jak ztížená a nepřehledná bude samotná komunikace. Po zkušenostech jiných obcí, kde CHKO funguje, se oprávněně obáváme, že v případě projednávání odvolání proti rozhodnutí správy CHKO u ministerstva, budou upřednostňovány priority formulované úzkým okruhem osob kolem MŽP, AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) a nevládních ekologických organizací. Ve vztahu k městům a obcím ztratilo MŽP důvěryhodnost při vyhlašování soustavy NATURA 2000, kdy záměr nebyl s obcemi vůbec projednán, ačkoliv ministerstvo slibovalo opak a zavazovala je k tomu i evropská legislativa. V tradičních zemích západní Evropy by taková ignorace a do očí bijící přehlížení samospráv stálo ministra své křeslo. Myslím není přehnané tvrzení, že MŽP před lety obce doslova obelhalo. Mimo jiné MŽP prakticky bez vědomí města Břeclavi zlikvidovalo možnost realizace tzv. druhé spojky města Břeclavi (malého obchvatu). Co se týká samotné Břeclavi, vyhlášení CHKO bude mít negativní dopad na městskou pokladnu v řádech desítek milionů korun. V okolí města, právě v území, kde má vzniknout CHKO, jsou nákladnými geologickými průzkumy potvrzena vytěžitelná ložiska ropy a zemního plynu. Ale zákon výslovně zakazuje v I. zóně CHKO těžit nerosty. Město také výrazně podporuje lodní dopravu, ale převážná část tras je ve II. zóně navržené CHKO a máme obavu, aby ji správa CHKO neomezila nebo nezakázala. Navíc neznáme text nařízení, kterým bude CHKO vyhlášena. Teprve z něj bude patrné (z bližších ochranných podmínek), kvůli jakým prkotinám budou vlastně muset občané Břeclavi a dalších „postižených“ obcí shánět další razítko od správy CHKO a zda povolení vůbec dostanou.

Dalibor Neděla, tajemník Městského úřadu Břeclav