Navrhněte kandidáta na Ocenění starosty

Máte možnost navrhnout kandidáta na Ocenění starosty města Břeclavi. Ocenění se uděluje jako morální ocenění občanům města nebo organizacím za významné počiny zejména v oblasti sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací apod. Pro navržení osoby nebo organizace na ocenění vyplňte pečlivě všechny body návrhu na udělení ocenění a odešlete na e-mailovou adresu v něm uvedenou.

 
Formulář pro návrh naleznete: zde