Nevidomým na radnici pomáhá i technika

Od loňského roku slouží nevidomým a slabozrakým návštěvníkům i jedna technická pomůcka.

U hlavního i zadního vchodu je instalován tzv. akustický majáček. Nevidomý návštěvník ho aktivuje pomocí jednoduchého dálkového ovládání a vzápětí se dozví, že je před břeclavskou radnicí a je mu popsána cesta do budovy včetně komplikací, které na něj čekají (dveře, schodiště apod.). Je tak naveden do přízemí radnice, kde se ho již ujmou pracovnice podatelny.
Stejné zařízení slouží nevidomým a slabozrakým občanům v Břeclavi také na vlakovém a autobusovém nádraží, v budovách hlavní pošty a úřadu práce, brzy by se mělo objevit i na Domě školství.