Nezaplacené poplatky jdou do milionů

Ne všichni Břeclavané si plní své závazky vůči městu poctivě. Dluhy nezodpovědných občanů vůči městu jdou do milionů.

Odbor ekonomický eviduje a vymáhá pohledávky za nezaplacené místní poplatky. „Nejvyšší podíl na pohledávkách místních poplatků  k 31. 12. 2016 tvořil místní poplatek za komunální odpad v částce 7,8 milionu korun. Částka představuje celkové nedoplatky za období 2002-2016 (předpis poplatku za celé období tvořil 158 milionů). Rovněž u místního poplatku ze psů eviduje odbor ekonomický pohledávky v částce 152 tisíc korun,“ vyčíslil resty občanů vedoucí ekonomického odboru Ladislav Vašíček. Nejvyšší pohledávkou místního poplatku za komunální odpad evidovanou u jednoho dlužníka je částka 28 tisíc korun, u psů je to částka 14 tisíc korun.

Město se samozřejmě snaží peníze od dlužníků získat. „Prvním úkonem vymáhacího procesu po splatnosti je zaslání upozornění na evidovaný nedoplatek a poté vyměření nedoplatků. Za rok 2016 jsme dlužníkům zaslali celkem 3 800 platebních výměrů s náhradní lhůtou plnění. Nezaplacením se dlužníci vystavili riziku exekučního řízení,“ popisuje postup vedoucí ekonomického odboru.

V roce 2016 bylo zahájeno 375 exekučních řízení, ze kterých byly uhrazeny pohledávky v celkové výši 842 tis. Kč. Z větší části byly nařízeny exekuce přikázáním pohledávky z účtu a srážkou ze mzdy. Ve výjimečných případech radnice spolupracuje při vymáhání pohledávek s exekutorských úřadem. Břeclav eviduje 216 dlužníků, u kterých bylo zahájeno insolvenční řízení. Úhrady dlužníků v insolvenčním řízení činily 162 tisíc korun.