Nová parkovací místa pro obyvatele sídliště Na Valtické

Společnost ACTIV Parking s.r.o. uvedla ke dni 14.7.2010 v rámci správy zóny placeného stání v Břeclavi do provozu nově vybudované parkoviště na sídlišti Valtická. Jedná se o nezpoplatněné parkoviště pro potřeby parkování obyvatelů sídliště Valtická, kde poptávka po volných parkovacích místech již dlouhodobě převyšuje jejich nabídku. Celková upravena plocha pozemku činí 820m2. Nově takto vzniklo 32 parkovacích míst.