Nová vyhláška upravuje pohyb psů ve městě

Zastupitelé Břeclavi přijali v pondělí 6. Března novou obecně závaznou vyhlášku, která upravuje pohyb psů ve městě.

Při přípravě informačního materiálu pro současné i budoucí majitele psů se ukázalo, že je potřeba zaktualizovat dosavadní vyhlášku města o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství z roku 2011. Změn doznaly především plochy, ve kterých je možné nechat psa bez vodítka. Nová vyhláška byla také oproti původní doplněna o povinnost opatřit psa platným identifikačním označením vydaným Městským úřadem v Břeclavi (identifikační známka) pro lepší identifikaci ztraceného psa. V původní vyhlášce tato povinnost nebyla a tento identifikační znak tak ztrácel smysl. Ostatní ustanovení původní vyhlášky zůstaly beze změny.
Informační letáček pro majitele psů bude k dispozici na městském úřadě (na podatelně, pokladně a na ekonomickém odboru v kanceláři 207, kde se řeší poplatky za psy) a bude také součástí dubnového vydání městského zpravodaje Radnice. Majitele psů v něm kromě mapky s vyznačením tras pro venčení najdou také odkazy na vyhlášky, které upravují chov psů ve městě, informace o poplatcích, kontakty na veterináře apod.