Nové kamery poznají registrační značky hledaných vozidel

Městská policie Břeclav se snaží získat významný nástroj v boji proti zlodějům aut – kamerový systém, který by byl schopný identifikovat registrační značky.

Město požádá o dotaci z prostředků Ministerstva vnitra ČR o dotaci na realizaci investičního projektu Břeclav – Kamerový systém pro identifikaci RZ 2017. Plně automatizovaný systém na rozpoznání registračních značek vozidel povede přesnou evidenci o veškerých průjezdech vozidel. Systém bude napojen na databázi Policie ČR, což umožní vyhledávání odcizených a zájmových vozidel (s přesným časovým a obrazovým záznamem). Systém nabízí rozmanité možnosti vyhledávání vozidel podle času průjezdu, podle registrační značky nebo podle místa průjezdu. Na základě získaných údajů o intenzitě provozu bude možné také optimalizovat dopravu a celkově zlepšit dopravní situaci ve městě. Policejní statistiky za rok 2016 ukazují, že nejde o zbytečnou investici. „Celková škoda na majetku občanů Břeclavi byla 5,5 milionu korun českých - bylo odcizeno 25 dvoustopých a dvě jednostopá vozidla,“ potvrdil nepříjemnou skutečnost velitel městských strážníků Stanislav Hrdlička.

Předpokládaná cena pořízení a instalace systému činí 950 000 korun, maximální výška dotace je 350 000 Kč.