Oprava komunikace v Břeclavi, nám. Svobody

10. rada města konaná dne 23. 3. 2011 schválila opravu komunikace na nám. Svobody, kterou provede společnost VHS Břeclav, s.r.o. v souladu s nabídkovou cenou 201 783 Kč vč. DPH. Oprava byla započata již 28. března s termínem dokončení do 30. dubna 2011. Podrobnější informace budou uveřejněny v květnové Radnici.