Podávejte žádosti o dotace

Upozorňujeme na možnost podávání žádostí nestátních neziskových organizací o dotace na projekty v oblasti kultury a sportu pro rok 2010. Zásady pro poskytování dotací a formuláře žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách města www.breclav.org "zde" nebo na podatelně městského úřadu. Správně vyplněné žádosti, doložené příslušnými náležitostmi, je nutno odevzdat nejpozději do 28. února 2010 na odboru školství, kultury, mládeže a sportu.