Poděkování občanům za odklízení sněhu

Město Břeclav děkuje všem občanům za účinnou pomoc při odklízení sněhu ve městě.

O případných problémech informujte odbor vnitřních věcí p. Zdeňka Zugárka tel.519 311 408.