Pyrotechnický průzkum v Bořím lese pokračuje

Po zimní přestávce se v úterý 7. března opět vrátili do Bořího lesa pracovníci firmy Borgata, aby pokračovali v pyrotechnickém průzkumu této lokality, která stále ukrývá velké množství nebezpečné munice z II. světové války.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že nalezená munice je zhruba v 90 procentech schopná převozu k odborné likvidaci na specializovaná policejní pracoviště. Malou část nálezů je ale potřeba zlikvidovat v trhací jámě, která byla vytvořena přímo v Bořím lese. V takové situaci dojde k dočasnému uzavření některých cyklostezek a cyklisté budou muset pokračovat po vyznačených objízdných trasách, aby se vyhnuli oblasti, která může být ohrožena výbuchem ničené munice.

K této situaci by mělo docházet pouze v pracovních dnech, většinou v odpoledních hodinách. Příprava na odstřel a nutné uzavření prostoru může trvat několik hodin. Pokud se do Bořího lesa vydáte, sledujte a respektujte dopravní značení a řiďte se pokyny policistů, kteří budou nebezpečnou oblast střežit.