Radnice se snaží urychlit výkup pozemků pro obchvat

Pro začátek výstavby tolik potřebného obchvatu Břeclavi je nezbytné dokončit výkup potřebných pozemků. Město proto nabízí svým občanům pomoc s majetkovým vypořádáním pozemků, které se nacházejí v trase obchvatu.

„Rozhodli jsme se zřídit kontaktní místo pro občany, kteří vlastní pozemky v plánované trase obchvatu. Zde se budou moci podrobně informovat o záboru svých pozemků stavbou. Věříme, že tato aktivita přispěje k urychlení výkupů,“ uvedl místostarosta Svatopluk Pěček.
Kontaktní místo najdou občané ve II. patře budovy bývalé radnice (Náměstí T. G. Masaryka 10). Zpočátku bude otevřeno každou středu od 13 do 17 hodin. Kontaktní pracoviště bude vybaveno podrobnými mapovými podklady a pracovnice Olga Fischerová zde vysvětlí zájemcům vše potřebné. Informace můžete získat také na telefonním čísle 731 680 145. Poprvé bude kontaktní místo otevřeno ve středu 8. února.