Rekonstrukce v centru města dočasně omezí komfort pěších

Prosíme obyvatele Břeclavi o trpělivost a shovívavost při pochůzkách centrem města, kde se v současné době rekonstruuje přesluhující plynovod a v důsledku oprav mohou vzniknout opatření omezující pohyb chodců v rekonstruované části Břeclavi. Rekonstrukce plynu by měla být dokončena v srpnu.
Už na konci června však v centru města začne i rozsáhlá oprava chodníků. „Akce, která spočívá v komplexní rekonstrukci chodníků na hlavní třídě v prostoru od mostu přes Dyji ke Komerční bance po obou stranách, by měla přispět ke zlepšení vzhledu centra města, ale také komfortu chodců. Stav chodníků v centru totiž není ideální. Protože celá akce bude probíhat ve středu města, práce budou muset být dělány tak, aby zásadním způsobem neomezily provoz," vysvětlil místostarosta Pavel Dominik.
I přesto však není možné zamezit situacím, kdy budou části chodníků z důvodu rekonstrukce uzavřeny a bude tak omezen komfort pěších. Apelujeme tedy na občany, aby v případě rekonstrukce plynu i chodníků byli trpěliví. Odměnou všem bude nejen hezčí centrum, ale hlavně nový kvalitní povrch pro pohyb chodců. Rekonstrukce chodníků by měla být hotova nejpozději do konce září.