Sdělení o povodni 2.- 3. 6. 2010

Sdělení o povodni 2.- 3. 6. 2010

Vlivem rozsáhlé srážkové činnosti 1. – 2. 6. dnech došlo k rozvodnění většiny vodních toků nejdříve v Moravskoslezském a Zlínském kraji následně v kraji Jihomoravském a na Vysočině. Ve městě Břeclav je momentálně vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity (SPA) - pohotovost. Jedná se o řízený odtok z vodního díla Nové Mlýny, který momentálně činí cca 250 m3/s.

Dne 2. 6. ráno byl vyhlášen 3. SPA i na řece Moravě v profilu Strážnice, který je rozhodující pro vyhlašování SPA pro správní obvod Města Břeclav, jako obce s rozšířenou působností. V době vyhlášení činil průtok cca 480 m3/s s tendencí dalšího vzestupu. Průtok k 17. hodině činil cca 725 m3/s. Na Břeclavsku se tedy povodňové nebezpečí dotýká především obcí na Podluží – Týnec, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Kostice, Lanžhot. Povodňová situace je rovněž na řece Kyjovce. V průběhu dne bylo rozhodnuto povodňovou komisí Jihomoravského kraje o odlehčování průtoků z Moravy do poldru Soutok objektem v Moravské Nové Vsi v objemu cca 50 m3/s.

2. 6. 2010 v 16.00 hod byl hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí. Na základě této skutečnosti byla na den 3. 6. 2010 svolána BR Krizového štábu Města Břeclav, jako obce s rozšířenou působností. KŠ vyhodnotil situaci a zkonstatoval, že pokud nedojde k další výrazným srážkám, měla by být stávající situace udržitelná a nehrozí výraznější nebezpečí. KŠ vydal nařízení o omezení vstupu do obory Soutok.

V Břeclavi 3. 6. 2010, 8:30 hod.

KŠ Města Břeclav, jako obce s rozšířenou působností