Sdělení o vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity

Dnes 22. 3. 2010 byl ve 14.00 hod. vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny. Řízený odtok z nádrže činí cca 180 m3/s. Jedná se o manipulaci z důvodu zvětšení retenčního prostoru pro případné zachycení dalších zvýšených průtoků nad vodním dílem Nové Mlýny. Jedná se o řízenou manipulaci, při které se nepředpokládá vznik povodňových škod. V závislosti na vývoji situace v povodí je možné další mírné navýšení odtoku.

PK Města Břeclav, ORP