Sdělení o zrušení 2. stupně povodňové aktivity

Dne 25. 3. 2010 ve 13.00 hod. byl zrušen 2. stupeň povodňové aktivity na řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny.

Řízený odtok z nádrže činí cca 150 m3/s. Nadále platí první stupeň povodňové aktivity.

Povodňová komise Města Břeclav