Starosta se setkal s válečnými veterány

Stalo se již tradicí, že na začátku nového roku starosta Břeclavi pozve na radnici válečné veterány, představitele Československé obce legionářské a Svazu bojovníků za svobodu.

V letošním roce starosta Pavel Dominik přivítal desítku hrdinů, z nichž polovina prošla hrůzami druhé světové války, mladší polovina zase absolvovala zahraniční mise v závěru 20. století. Dalším pozvaným zabránily v účasti zdravotní problémy. "Jsem rád, že jste moje pozvání přijali a přišli na radnici," přivítal všechny přítomné starosta a v symbolickém úvodním přípitku vyjádřil také přání, aby se všichni přítomní setkali i za rok. Petr Pěček z břeclavské jednoty Československé obce legionářské mimo jiné poděkoval radnici za podporu prvního ročníku střelecké soutěže a za putovní pohár, který věnoval starosta. Václav Vaněk za Svaz bojovníků za svobodu nejprve poděkoval představitelům břeclavské radnice za podporu a předal starostovi Dominikovi pamětní medaili. Tu z jeho rukou převzali také Emilie Filipiáková, Libuše Kowačová, Jan Hronek, Bořivoj Sedláček, Ján Novenko a Oldřich Komenda.