Stromořadní ulice bude uzavřena až do 10. dubna

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy na základě žádosti firmy Vodovody a kanalizace Břeclav rozhodl o prodloužení uzavírky Stromořadní ulice, kde probíhá oprava vodovodu a kanalizace, a to do 10. dubna 2017.