Tříkrálový průvod bude opět s velbloudy

V pátek 6. ledna se v 15.30 hod vydá od břeclavského gymnázia tradiční průvod tří králů, který svoji pouť zakončí u KD Delta, kde bude přichystán bohatý kulturní program.

Ten zahájí Žešťový kvintet ZUŠ Břeclav a dále se s vánočním programem představí dětský slovácký krúžek Charvatčánek a folklorní soubor Jablúčko při ZŠ Ladná. Občerstvení je zajištěno, na děti se symbolickými tříkrálovými korunkami čeká sladké překvapení. Ani letos nebudou chybět velbloudi.
Stejně jako tři králové obdarovávají narozeného Ježíška, můžete i vy přinášet dary potřebným formou příspěvků do Tříkrálové sbírky, která je na území ČR vyhlášena ve dnech 2. až 15. ledna 2017. V tuto dobu mohou vaše domácnosti navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi.