Uzávěra Nádražní ulice byla prodloužena

Na základě žádosti firmy VHS Břeclav byla prodloužena uzávěra ulice Nádražní v Poštorné do 7. dubna letošního roku. Důvodem je pokračující oprava vodovodu a kanalizace. Věnujte prosím pozornost přechodnému dopravnímu značení v této lokalitě.